ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី វេង សាខុន អញ្ជើញចុះពិនិត្យការប្រមូលត្រីនៅរដូវនេសាទឆ្នាំ២០១៨